Fyndhörna
Klicka här!

Hem » Garantier

Garantier

Garantibestämmelser

  • Gällande fönster och fönsterdörrar från EM Fönster

 

Produktgaranti

EM fönster lämnar följande garantier på våra fönster och fönsterdörrar:

  • 15 års garanti på färgbeständighet i karm/båge (standardfärger)
  • 15 års garanti på karm och båge
  • 10 års garanti på glas och glaskassett
  • 10 års garanti mot kondens
  • 10 års garanti på beslag
  • 10 års garanti på fönster- och dörrhandtag

Garantiåtagande

EM Fönster åtar sig att tillhandahålla material som omfattas av garantin enligt ovan.

Garantiförutsättningar

För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att EM Fönsters utfärdade skötselanvisningar noggrant efterföljs.

EM Fönster ersätter ej skada som uppkommit på grund av felaktig montering eller bristande underhåll. Ej heller skada som orsakats av att produkt utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering.

×
MENY